segona presentació de la publicació del I Congrés de Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya