Jornades tècniques del Pla Anual de Transferència Tecnològica

Gràcies a la vinculació amb l’Escola Agrària de Manresa, l’associació L’Era pot proposar i coorganitzar jornades tècniques en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Això ens permet portar a Catalunya persones expertes d’altres territoris, ja siguin d’altres punts de l’Estat o d’Europa, i oferir formació gratuïta sobre producció agrària ecològica, agroecologia i agricultura del sòl viu que pot arribar a tothom.

Les inscripcions a aquestes jornades són gratuïtes i es gestionen a través de la plataforma Ruralcat.

Aquesta jornada ja s’ha realitzat