Activitats Xarxa d’horts

Manresa és una ciutat amb un sistema de regadiu històric molt important, però que amb l’abandonament i el pas dels anys s’ha anat degradant. Des de les entitats agrícoles i ambientals, i des de l’administració local, fa temps que es treballa per a potenciar el cultiu hortícola a la zona periurbana, recuperant-ne la cultura, millorant la sobirania alimentària de la ciutat i  aconseguint crear llocs de treball dignes en el sector primari.

En el moment actual de crisi climàtica, en què l’agricultura depèn d’una climatologia cada cop més erràtica i contundent, la producció d’aliments de forma local, diversa i formada mereix tot l’esforç possible. Encara més si es promou amb una perspectiva comunitària i d’enxarxament social, on diferents perfils i generacions treballen conjuntament i s’enriqueixen mútuament.

En aquest context, la Comunalitat Urbana de Manresa, projecte del qual L’Era forma part, va crear la Xarxa d’horts socials i comunitaris de Manresa conjuntament amb els horts que la integren. Des de la Xarxa, doncs, s’han organitzat (amb el suport de la Diputació de Barcelona) les següents activitats que combinen formació i divulgació, donant eines per a actuar però alhora ajudant a reflexionar sobre els impactes que les accions humanes poden tenir en l’equilibri natural.

Aquest és el recull de totes les activitats. Al capdavall trobaràs cada un dels cartells específics i formulari d’inscripció per a cada activitat.

    Inscriu-te a aquest activitat. Activitat subvencionada.

    Vull rebre informació d'altres formacions de l'associació L'Era