Avís legal i Política de privadesa

Entitat titular
L’entitat titular d’aquest web d’Internet és:

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics (en endavant, L’Era)
Av. Universitària, 4-6 (Edifici FUB)
08242 Manresa
Tel. 938 787 035
NIF G61850277

Inscrita al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el número 21.727
La finalitat del web és:

– donar a conèixer l’associació L’Era, els seus objectius, els serveis que ofereix, les activitats que organitza sota el seu criteri, o bé les que organitza a compte d’altres entitats;

– donar a conèixer informació, opinió i activitats relacionades amb el món de la producció agrària ecològica i l’agroecologia,

– donar a conèixer altres continguts relacionats amb els estatuts de l’associació, que es poden consultar en aquest mateix web.

Privacitat i protecció de dades personals

La navegació per la web no requereix cap tipus de registre previ. Tot i així, determinats serveis o funcions del web requereixen la introducció de dades a través de formularis. En aquest casos, les persones que introdueixen les dades manifesten que tota la informació subministrada és veraç, completa i precisa.

D’acord amb el que estableix la RGPD 2016/679 i Llei 3/2018 de Protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que es facilitin s’inclouran en l’aplicació CRMDELSOL, que l’associació L’Era utilitza per a la gestió dels seus contactes. Les dades facilitades permeten efectuar la gestió del tràmit sol·licitat i informar de les nostres activitats. Si es vol accedir, oposar-se, rectificar o cancel·lar qualsevol dada, cal fer-ho per escrit per correu electrònic a administracio@associaciolera.org o per correu postal a l’adreça que figura a l’inici d’aquest text.

Autorització de les comunicacions

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics podrà utilitzar les dades donades per les persones usuàries a través dels diferents formularis del web per enviar informació -a través de correu electrònic i whatsApp- relacionada amb l’associació, amb la producció agrària ecològica, la sobirania alimentària, l’autosuficiència, les energies renovables i altres temes relacionats amb els estatuts de l’entitat. També podrem enviar novetats editorials i de productes relacionats amb els temes citats que estiguin a la venda, o no, a la botiga virtual de l’associació. L’Associació L’Era pot cedir les teves dades a empreses i institucions que cofinancin o subvencionin l’activitat a la qual t’inscrius, o que en siguin coorganitzadores.

En el cas de la formació de la Xarxa d’horts socials, l’associació L’Era cedirà les dades de les persones que s’inscriguin a les activitats a L’Arada SCCL per a gestionar la subvenció. I aquesta empresa les cedirà al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Treball i Economia Social del Gobierno de España amb la finalitat de justificar la subvenció i a efectes estadístics.

Drets d’imatge

La majoria de les fotografies que apareixen al web són propietat de l’associació L’Era  i algunes han estat obtingudes durant la realització de les activitats organitzades per aquesta entitat. De manera sistemàtica, L’Era informa les persones que participen en les activitats que organitza -ja sigui a través dels formularis d’inscripció, de la col·locació de cartells informatius durant l’activitat o de viva veu- de la possibilitat que l’organització faci fotografies i vídeos que després poden ser publicats en diferents mitjans. Tot i així, si alguna persona que apareix en alguna fotografia del web està en desacord amb aquesta publicació, pot posar-se en contacte amb l’entitat per manifestar-ho.

No està permesa la utilització, reproducció, manipulació de cap imatge sense la prèvia autorització expressa i per escrit de L’Era.

Enllaços externs

L’Era no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que hi ha a la pàgina web.

Cookies

L’Era pot utilitzar galetes (cookies) quan una persona usuària navegui per la seva pàgina web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de la persona usuària durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades per la nostra web s’associen exclusivament amb una persona usuària anònima i a la seva plataforma digital, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari.

Mitjançant la utilització de galetes resulta possible que el servidor on es troba ubicada la nostra pàgina web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

D’altra banda, les galetes  s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del web per millorar el servei.