Activitats per a centres

L’Era gestiona el monitoratge dels itineraris guiats per Can Poc Oli, la finca agrícola de l’Escola Agrària de Manresa.

A través de la ruta verda es descobreixen els valors i les característiques de la producció agrària ecològica, i a través de la ruta taronja, els de les energies renovables.

De forma complementària, L’Era organitza tallers sobre aquestes dues temàtiques, que poden realitzar-se a la mateixa finca o bé traslladar-se a un centre educatiu.

Si t’interessen, si us plau, pots contactar amb nosaltres a través del formulari que apareix al capdavall.

Itinerari verd i taronja

En l’itinerari taronja són set els panells que descobreixen els secrets del poder de l’energia del sol i que estan vinculats a instal·lacions relacionades amb el funcionament de la finca: la sala de calderes (biomassa i solar tèrmica), seguidor solar amb panells fotovoltaics, assecador solar, energia eòlica, mur acumulador a l’hivernacle, mur ventilat en una aula i cuina solar. Tres dels panells estan acompanyats de tòtems interactius.

Durada: 75 – 90 minuts.
Preu: 75 euros per un grup de 20 persones.
Entre 20 i 27 persones: 4 euros/persona.

Itinerari verd

En l’itinerari verd, quatre plafons i quatre tòtems interactius acompanyen el visitant per descobrir les bases de l’agricultura ecològica: són els que tracten de biodiversitat agrícola, fertilització del sòl, control de la flora silvestre i sanitat vegetal.

Durada: 45 minuts – 1 hora.
Preu: 65 euros per un grup de 20 persones.
Entre 20 i 27 persones: 3,5 euros/persona.

 

Itinerari verd i taronja

Visita alternada de l’itinerari dedicat a l’agricultura ecològica i el dedicat a les energies renovables.

Durada: 120 minuts
Preu: 95 euros per un grup de 20 persones.
Entre 20 i 27 persones: 4,5 euros/persona.

El preu d’entrada a la finca de Can Poc Oli per una visita completa individual és de 5 euros.