Horta sobre sòl viu

L’horta sobre sòl viu o HSV vol regenerar els sòls degradats per l’horticultura intensiva mitjançant una disminució del treball del sòl.
Consisteix en aportar elevades quantitats de restes vegetals lignificades per fer augmentar, en un període de temps breu, entre un i tres anys, el contingut de matèria orgànica del sòl.

Estem intentant substituir la porositat que aconsegueix la maquinària, per una porositat biològica, promoguda pel treball dels cucs de terra i altres organismes de la xarxa tròfica del sòl.
A més, millorarem l’estructura del sòl, gràcies a les glomalines que aporten els fongs com a resultat de la degradació de les restes lignificades.

El projecte actual

Actualment participem del projecte ‘Demostració de la pràctica de l’horta sobre sòl viu a la Catalunya interior‘, encapçalat pel Centre Tecnològic Beta. Fes scroll fins al capdavall de la pàgina per conèixer millor què fem en aquest projecte.

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022

Si vols, pots estar al corrent d’aquest i d’altres temes similars a través del nostre butlletí mensual. Inscriu-t’hi a través del formulari d’aquesta pàgina

Quins són els avantatges de l’horta sobre sòl viu?

Reducció del consum d’energia per a preparar el sòl

Menor erosió del sòl

Reducció de la compactació del sòl

Increment de l’activitat biòtica

Increment de la matèria orgànica i de l’emmagatzematge de carboni (C) al sòl (menys mineralització de C)

Millora de l’estructura del sòl i de la seva capacitat de retenció d’aigua

Hem de tenir en compte que la llaurada té un efecte negatiu sobre els organismes del sòl, ja que modifica les característiques dels seus hàbitats i les relacions tròfiques entre ells

En què consisteix el projecte `Demostració de la pràctica de l’horta sobre sòl viu a la Catalunya interior`?

`Demostració de la pràctica de l’horta sobre sòl viu a la Catalunya interior` és un projecte de recerca impulsat per l’Associació L’Era, que condueix i encapçala el Centre Tecnològic Beta.

S’inspira en la pràctica innovadora d’un moviment francès que aplega uns 400 pagesos i pageses, anomenat Maraîchage Sol Vivant (MSV

El projecte avalua l’efecte de l’addició de materials vegetals amb un alt contingut en lignina en cultius hortícoles (tomàquet, mongeta i moniato) i, de manera complementària, fa un seguiment de finques hortícoles on ja fa un temps que s’ha implementat aquesta pràctica.

Es preveu fer el seguiment durant dues campanyes agrícoles, ajustant les actuacions segons les avaluacions dels resultats parcials.


Què volem aconseguir?

– Demostrar la viabilitat de la implementació de la pràctica HSV en parcel•les demostratives hortícoles a la finca de can Poc Oli (Escola Agrària de Manresa).

– Demostrar l’efectivitat de la pràctica HSV sobre l’estat físic, químic i biològic del sòl en finques hortícoles on aquesta pràctica ja s’ha implementat amb anterioritat.

– Establir una metodologia de referència pel seguiment i futures implementacions de la pràctica HSV en finques hortícoles.

– Determinar la viabilitat econòmica i la petjada de carboni de la pràctica HSV.

– Difondre les principals característiques i avantatges de la pràctica HSV al territori català i fer un recull d’experiències existents.

Quina part del projecte assumeix l’Associació L’Era?

La nostra associació s’ocupa de l’execució correcte de les pràctiques a aplicar perquè, posteriorment, el Centre Tecnològic Beta pugui fer les anàlisis comparatives concloents.

Si vols estar al corrent d’aquest projecte i els seus resultats, si us plau, inscriu-te al butlletí electrònic mensual, amb informació relacionada amb aquesta i altres activitats de l’agricultura del sòl viu.

Les pràctiques previstes es duran a terme en tres finques certificades en producció ecològica:

– finca can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa

– finca Circell, a Gurb

– finca Jardí de Collbarra, a Sant Llorenç Savall