Formulari d’alta al butlletí L’agricultura del sòl viu

El bulletí ‘L’agricultura del sòl viu’ té una periodicitat mensual i recull informacions relacionades amb la pràctica i el coneixement d’una gestió agrària que ha de contribuir a la mitigació del canvi climàtic, augmentant la retenció del carboni en el sòl, multiplicant la biodiversitat, fomentant la microbiologia del sòl i, en definitiva, amb una mirada atenta, curiosa i respectuosa amb la resta d’éssers vius que formen part de l’ecosistema.

    Ets professional del sector primari?

    Utilitzes alguna de les següents pràctiques?

    En quin subsector treballes?