Com diferenciar el teu producte ecològic del de les grans superfícies

Inscripcions: Us podeu inscriure a l’Escola Agrària de Manresa telèfon 93 874 90 60,a/e: ccagraria.manresa@gencat.cat Coordinadora: Marta López: apicultura09@gmail.com Cost del curs: 32 € S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192, especificant el nom de l’alumne/a i

Seguir llegint

Introducció a la biodinàmica

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola de Agrària de Manresa  a/e: ccagraria.manresa@gencat.cat Coordinadora: Sra. Elena Sixto, telèfon 93 874 90 60 a/e: ccagraria.manresa@gencat.cat Cost del curs/ Dret d’inscripció: 65 € Per més informació sobre les modalitats de matrícula, els drets i el període d’inscripció podeu consultar agora.xtec.cat/ecamanresa/ Més informació: agricultura.gencat.cat Programa: 180619_biodinamica_rev

Seguir llegint