Captació i creació de punts d’aigua

ATENCIÓ, AQUEST CURS JA TÉ LES PLACES PLENES. SI TENS INTERÈS A ENTRAR EN LLISTA D’ESPERA, ESCRIU UN MISSATGE A L’ADREÇA formacio@associaciolera.org

COM GUARDAR I APROFITAR AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS

L’aigua ha estat sempre un recurs indispensable per a la vida i ens cal aprofitar-ne cada gota per afrontar els reptes climàtics presents i futurs, tant en l’àmbit rural com en l’urbà.
Com redissenyar les nostres finques perquè siguin hídricament més fèrtils? Com emmagatzemar aigua de la pluja de camps, barrancs, camins o teulats? Com donar més d’un ús a les aigües residuals? Com evitar l’erosió que provoca el pas de l’aigua en sòls desprotegits?
La tècnica del Keyline o línia clau pot donar moltes respostes a les preguntes anteriors. Junt amb la visió de la permacultura i les tècniques d’aprofitament d’aigua són eines molt valuoses per a millorar la gestió d’aquest preuat tresor líquid.
En aquest curs es volen donar algunes eines per a treure el màxim partit a cada gota que passa pel tros, la finca o casa nostra.

PROGRAMA:

1a sessió: 03/10/2019
COLLITES DE PLUJA: ON LES GUARDEM?
Moviment natural de l’aigua a la finca.
Disseny hidrològic Keyline: per no perdre ni una gota.
On i com ubicar el punts de recollida d’aigua.
Formes d’emmagatzematge i captació d’aigua: ubicació d’embassament, rases d’infiltració, swales i altres elements.
Càlcul de volums.

2a sessió: 10/10/2019
MANS A L’OBRA!
Exercicis pràctics d’ubicació de basses i punts de recollida d’aigua sobre el terreny i sobre plànols.
Es visitarà una finca per a fer els exercicis sobre el terreny i després a l’aula. A partir dels plànols de les finques dels alumnes, es buscaran els millors punts per ubicar les basses.
3a i 4a sessions: 17 i 24/10/2019
CONSTRUCCIÓ DE BASSES I CISTERNES A PARTIR D’AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS
Integrar un ecosistema aquàtic a la finca: recurs d’aigua i biodiversitat
Disseny de la bassa: dimensionat, elecció de materials i elements en funció dels usos i la disponibilitat d’aigua
Construcció: preparació del terreny, moviment de terres, entrades i sortides d’aigua
Depuració d’aigües residuals: aigües grises i aigües negres
Les plantes com a depuradores de l’aigua i com elements de biodiversitat i de paisatge.

Professorat:
Manel Badia i Busquets, topògraf especialista en disseny Keyline i educador acreditat del Savory Institute.
Ariadna Pastó, tècnica en gestió i depuració natural d’aigües residuals i piscines naturals.

Lloc: Can Poc Oli, (Escola Agrària de Manresa) Ctra. Vella d’Abrera a Manresa, Km. 23,6

Horari: de 16 a 20 hores.

Més informació: formacio@associaciolera.org / Tel. 93 878 70 35 / 672 337 305

Consulta tarifes i descomptes en el document en pdf: aigua_2019

ATENCIÓ, AQUEST CURS JA TÉ LES PLACES PLENES. SI TENS INTERÈS A ENTRAR EN LLISTA D’ESPERA, ESCRIU UN MISSATGE A L’ADREÇA formacio@associaciolera.org