Jardineria adaptada a les noves condicions climàtiques

Descripció del curs Els efectes de l’escalfament global ja fa molts anys que afecten Catalunya. L’entorn Mediterrani patirà especialment i de manera accelerada el canvi climàtic. Un augment en la freqüència i la intensitat de les onades de calor i les sequeres seran alguns dels efectes més visibles en gran...

Seguir llegint

Coneixement, manteniment i reparació d’instal·lacions de reg en jardins i espais verds

Descripció del curs: Les instal·lacions de reg automatitzat han esdevingut un element corrent o fins i tot imprescindible en qualsevol enjardinament. Aquestes instal.lacions i els seus components tenen unes característiques de funcionament i unes necessitats de conservació que malauradament són desconegudes per molts professionals que treballen en l’àmbit de la...

Seguir llegint

Manteniment i ús eficient de la desbrossadora

  Les desbrossadores són maquines emprades freqüentment en la conservació d’espais verds i forestals i en agricultura  però sovint s’utilitzen de forma inadequada i s’obvien els riscs que representa la seva utilització per la salut dels operaris que l’empren, les persones i objectes del entorn immediat. Objectiu general del curs: ...

Seguir llegint

Bioenginyeria del paisatge

Recuperació de talussos, control de l’erosió, restauració d’espais… La bioenginyeria del paisatge és una disciplina tecnicocientífica en la qual les plantes vives s’utilitzen com a elements de construcció, juntament o no amb elements inerts (pedra, fusta, metall…), en actuacions de recuperació de l’entorn, tant en el control de l’erosió superficial,...

Seguir llegint

Taller de poda d’olivera

CERCANT L’EQUILIBRI La poda de l’olivera és una de les feines tradicionals i bàsiques de la gestió d’aquest cultiu. Però a l’hora de posar-nos-hi, val la pena tenir en compte per què escapcem l’arbre, quin és l’objectiu de fer aquesta feina agrícola i quines conseqüències pot tenir, perquè no totes...

Seguir llegint

Superaliments

COM INTRODUIR A LA NOSTRA DIETA ALIMENTS AMB ALTS NIVELLS NUTRICIONALS I TERAPÈUTICS Còctels de vitamines, minerals, antioxidants, enzims, greixos saludables, etc. s’amaguen darrera d’una colla d’aliments que l’actualitat ha posat de moda sota el nom genèric de “superaliments”. L’exotisme de molts d’aquests productes es va introduint a les nostres...

Seguir llegint

Plantes bioindicadores en cultius, prats i pastures

LES HERBES COM A EINES D’AVALUACIÓ I MILLORA DE L’ESTAT DEL SÒL La vegetació espontània està fortament relacionada amb medi on viu. L’aparició o desaparició de certes espècies herbàcies als cultius revela l’estat de degradació o conservació del terreny. Les potser mal anomenades “males herbes”, de qui tanT ens volem...

Seguir llegint

Fem ratafia

TALLER PER APRENDRE A ELABORAR  LICORS AMB PLANTES MEDICINALS La ratafia és un dels licors estomacals que tradicionalment es feia a les cases de pagès, especialment a muntanya, i cada família guardava el secret de la seva fórmula. La base és de nous verdes, però també se la pot fer...

Seguir llegint