La preparació de la terra i el control de les herbes adventícies