Jornada ”Prosperitat sense Natura?’ – Debat sobre la pèrdua de biodiversitat en l’economia