JORNADA: producció i inversions en cultiu de plantes aromàtiques