JORNADA: producció de safrà en petites explotacions de secà