Jornada de voluntariat d’Esporus: Neteja i conservació de llavors cultius d’estiu II