El sòl i la seva fertilitat: la importància en els sistemes agraris.