Avicultura de posta i Horticultura. Conceptes bàsics i possibles sinergies entre explotacions