Diagnòstic del sòl a partir de plantes bioindicadores

portada_bioindicadores

LES PLACES D’AQUEST CURS JA ESTAN PLENES I NO S’ACCEPTEN NOVES INSCRIPCIONS.

COM ADAPTAR LES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES PER MILLORAR
L’ESTAT DEL SÒL
La vegetació espontània està fortament relacionada amb el medi on viu. L’aparició o desaparició de certes espècies herbàcies als cultius revela l’estat de degradació o conservació del terreny. Les potser mal anomenades “males herbes”, de qui tant ens volem deslliurar, són autèntiques indicadores de l’evolució del sòl i equilibradores del seu estat. Permeten preveure els problemes i les disfuncions de l’agroecosistema, si sabem comprendre el seu rol. A partir d’aquest diagnòstic decidirem les millors pràctiques per a mantenir la vida als sòls agrícoles i produir aliments de qualitat, des de la comprensió i respecte a la Natura, de qui tot i tothom en formem part.

Sessió 1: 02/05/2018
Introducció a la diagnosi del sòl a partir de plantes bioindicadores
L’evolució de les plantes en la colonització dels sòl
Ecologia i biologia aplicades a les plantes bioindicadores
Biòtops primaris i secundaris
Factors que porten de la latència a la germinació de les llavors
Relació planta-sòl
Saber d’on ve una planta per entendre què ens indica
Vincular el sistema natural i les pràctiques agrícoles
Casos concrets d’evolució de la flora
Herbes i pràctiques culturals
Funcionament dels sòls agrícoles i els factors de qualitat de vida d’un sòl
Influència de les diferents pràctiques culturals (treball de la terra, adobat, desherbat,
encoixinats, etc.) de la presència d’unes plantes en front d’unes altres. Explicació de
casos concrets.
Optimització de les pràctiques agrícoles
Metodologia per al diagnòstic del sòl
Mètodes i etapes de diagnòstic del sòl
Escales de valor bioindicadores
Pràctiques sobre el terreny
Determinació dels biòtops secundaris
Reconeixement de les famílies i espècies bioindicadores
Aixecament botànic del terreny

Sessió 2:
Grup 1: dijous 03/05/2018
Grup 2: divendres 04/05/2018
Realització pràctica de diagnosi de sòls
Pràctica sobre el terreny de diagnòstic a partir de l’aixecament botànic. Es faran
diversos aixecaments botànics per a poder fer-ne comparacions.
Anàlisi i interpretació de resultats
Posta en comú de les diferents anàlisis realitzades
Recomanacions agrícoles a partir dels resultats

Professor: Lionel Bunge, botànic formador de Promonature, entitat fundada per en Gérard
Ducerf, creador del mètode de diagnosi del sòl a partir de les plantes bioindicadores.

Més informació: neus@associaciolera.org / Tel. 938787035 / 672 337 305

Consulteu preus i descomptes en el programa en pdf: bioindicadores.pdf

Si per alguna causa s’hagués de suspendre el curs, els diners avançats podran romandre com a reserva per a inscripcions posteriors, o ser retornats per la via que s’acordi entre l’organització i la persona inscrita.
Si és la persona inscrita la que no pot assistir a l’activitat per alguna causa, només es retornaran els diners avançats si s’avisa abans de l’inici de l’activitat, menys 8€ de despeses de gestió.
Si cal que L’Era emeti una factura de l’import de la inscripció, cal facilitar les dades que hi hagin de constar i avisar abans que s’acabi el curs.
Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet.

Comparteix a les teves xarxes socialsShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter