Teresa Korol

La Teresa és la nostra cara visible a les fires. La trobareu al darrera de la nostra parada, explicant els valors i la missió de l’entitat. També assumeix tasques del banc de llavors Esporus i fa classes en el marc de la nostra oferta formativa.