La inspiració de Paysages in Marciac

Paysages in Marciac és un esdeveniment de referència sobre agroecologia, celebrat des de fa 15 anys a Marciac, un petit poble al sud-oest de França (Gers – 32). En ell es tracten temes sobre el paisatge i les problemàtiques relacionades: energia, biodiversitat, clima, aigua, agricultura, desenvolupament territorial sostenible… És també un espai de debat, intercanvi d’opinions i de possibilitats de crear aliances i engegar projectes entre diferents actors del territori: pagesia, investigació i recerca, associacionisme i altres.

Podríem dir que aquestes ‘trobades’ (‘rencontres’ en diuen en francès) a Marciac és com un terreny fèrtil per a idees noves, un moment únic, propici a fer-nos reflexionar, a qüestionar-nos i a dialogar sobre les idees “de sempre”. Amb aquest esdeveniment s’obren nous horitzons. De fet, les idees que s’hi han anat tractant al llarg dels anys són, avui dia, punts clau dels temes que més preocupen a més alt nivell mundial.

Aire i ànims per continuar endavant

Per nosaltres, aquestes trobades estivals (se celebren a finals de juliol) són enormement inspiradores i ens donen molta força per avançar en el camí d’una agricultura del sòl viu, amb una gestió conscient del carboni, de l’aigua i del nitrogen. Creiem fermament que una agricultura més productiva, resilient i sostenible* (*en el seu sentit més original del terme, sense adulteracions) és possible, tanmateix, no és un camí fàcil ni ràpid, i és per això que ens hi hem de posar sense demora.

L’edició d’enguany ens fa tornar a les nostres terres amb la certesa que la gestió de l’AIGUA és fonamental per a avançar. Hem conegut millor el cicle de l’aigua i com la vegetació i la fotosíntesi són les eines que permeten regular els règims climàtics, la pluja i la temperatura.

Així que volem compartir 10 frases que hem seleccionat com a idees clau.

  1. La vegetació i la fotosíntesi són les eines que permeten regular els règims climàtics, pluja, temperatura, etc.
  2. Sense evapotranspiració no hi ha precipitació.
  3. Ens cal revegetar més per regar menys.
  4. L’arbre és el millor climatitzador natural. Els arbres són els que porten la pluja
  5. Cal minimitzar l’aigua que arriba als rius després de la pluja, l’escolament ha de ser lent, hidratar el sòl al seu pas i alimentar les capes freàtiques. Cal evitar l’erosió.
  6. L’absència de coberta vegetal degrada el cicle de l’aigua.
  7. Els sòls fèrtils filtren l’aigua mecànicament i biològicament (gràcies a la microbiologia).
  8. Les ciutats són illes de calor: en elles l’aigua no s’infiltra i no ofereix evapotranspiració que ajudi a reduir la temperatura. Cal reverdir les ciutats per climatitzar-les.
  9. Encara estem a la civilització de la fertilització i hem d’entrar a la de la fertilitat.
  10. Entre tots i totes podem fer el paisatge que volem i que necessitem, i l’agricultura forma part de la solució!