Taula rodona sobre els Consells de Política Alimentària Locals

El 4 d’abril, la casa de l’Agricultura va ser l’escenari de la taula rodona “Consells de política alimentària d’abast local”, organitzada pel conjunt d’entitats que formen part de la plataforma Atmosterra, entre elles l’associació L’Era.

La taula rodona es presentava amb la voluntat de conèixer experiències concretes i com el Plans Estratègics Alimentaris poden esdevenir eines destacades al servei de la transformació conjunta del sistema alimentari. Aquest és un dels reptes que sorgiren de les jornades AtmosTerra celebrades a Barcelona el 2021 on, entre altres aspectes, es va considerar que calen nous espais de decisió i governança.

Pedro Lloret, de l’organització CERAI -entitat que forma part del Consell Alimentari Municipal de València- exposà com es va anar definint l’estratègia agroalimentària de la ciutat i de l’horta que l’envolta i com el Consell Alimentari ha permès millorar la participació dels diferents agents compromesos en la cadena alimentària, reforçar i millorar la coordinació de les administracions implicades i la col·laboració entre els diferents municipis. Es creen grups de treball i s’elaboren Plans de treball anuals, es disposa d’indicadors i es fa el seguiment.

Amaranta Herrero, coordinadora de l’Estratègia d’Alimentació Sostenible 2030, explica com s’intenta treballar transversalment en els diferents equipaments públics i visibilitzar els nexes que hi ha entre sistema alimentari i clima. S’està treballant amb l’Estratègia 2030 com a full de ruta, amb la participació de la societat civil i Administració, s’ha fet una diagnosi, s’ha definit uns reptes i una visió conjunta i també uns objectius estratègics Actualment s’està treballant per temes i sectorialment. Queda per definir la implementació, aterrar en accions concretes i la governança i seguiment de l’estratègia.

Mariona Homs regidora de l’Ajuntament de Manresa, presentà el Consell d’Acció i Inclusió Social, en el qual es va arribar a la convicció que l’alimentació era un repte bàsic de l’atenció social. Es van recollir totes les iniciatives en distribució d’aliments no cuinats, aliments cuinats, prestacions econòmiques, horts comunitaris i altres projectes relacionats amb alimentació, es va ordenar i posar en valor el que ja es fa per garantir el dret a una alimentació suficient i equilibrada. S’estudiaren els possibles factors d’exclusió i es definiren 7 eixos estratègics. Ara cal determinar les actuacions en grups de treball i Plans de treball.

Ferran Berenguer en representació d’Unió de Pagesos posà de manifest que per transformar el sistema alimentari calen nous espais de decisió i governança. El sector primari pateix un seguit de problemàtiques que cal atendre com per exemple: manca i encariment de matèries primeres, accés a la terra i falta de relleu generacional. Es necessiten actuacions concretes i disposar d’espais operatius on poder intervenir en les polítiques alimentàries. Cal posar en valor que la pagesia és qui permet alimentar la població.

Andreu Ortiz, com a membre de la cooperativa de consum El Brot, de la Coordinadora i Sectorial de cooperatives de persones consumidores de Coopsconsum, posà de relleu que ja existeixen diferents estructures relacionades amb l’alimentació, però no estan connectades. En la seva intervenció va explicar que, per canviar el sistema alimentari, cal crear sinergies i que els Consells Alimentaris locals comptin amb tots els agents de la cadena alimentària i amb els diferents col·lectius organitzats a cada barri. D’aquesta manera poden donar peu a acords que són més transparents, participatius i sensibles a les necessitats de la ciutadania de cada lloc –en concret les dels actors que han estat sistemàticament marginats en els processos de presa decisions- i així construir cadenes de subministrament més igualitàries, fet que passa necessàriament per incrementar el nombre i la influència dels sistemes alimentaris alternatius.

El conjunt de la taula posà de manifest la necessitat de motivació, voluntat, recursos i concreció d’accions. Fer-ho de manera compartida, escoltar i cercar aliances entre els diferents actors de la cadena alimentària, professionals de la nutrició i organitzacions de defensa del territori.

Per a més informació: www.atmosterra.orgjornades@atmosterra.org