Sigues ‘finca multiplicadora’

Algunes espècies necessiten molt d’espai per multiplicar-ne les diferents varietats, ja que és fàcil que es creuïn entre elles. Per aquest motiu, i perquè creiem que és interessant treballar en xarxa, sempre cerquem persones que vulguin multiplicar algunes varietats a la seva finca, amb el nostre seguiment i ajut.

Contacta amb nosaltres al correu electrònic xenia@associaciolera.org i concertarem una trobada per parlar-ne.