Oferim recursos i donem suport a les persones i entitats relacionades amb la producció agrària ecològica i l’agroecologia a través de diferents projectes de llarg recorregut o bé de projectes puntuals sorgits d’iniciativa pròpia o bé per encàrrec extern.

Treballem en la divulgació de pràctiques i tècniques de producció ecològica, energies renovables, bioconstrucció i autosuficiència en general, a partir de la publicació i distribució de materials, propostes de formació i xerrades.
Cerquem, multipliquem, conservem i difonem les varietats locals que són pròpies del nostre territori perquè tornin a estar als camps, a les cuines i als nostres plats.
I també fem colla i ens ho passem bé!
Aquí pots consultar la memòria d’activitats dels darrers anys:

MEMORIA_21_baixa.pdf

memoria_2020.pdf

memoria_2019_comprimit.pdf

memoria_2018.pdf

memoria_2017.pdf

memoria2016.pdf

memoria2015.pdf

memoria2014.pdf 

Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada. A Esporus realitzem tasques de revalorització, divulgació i recerca de nous usos de varietats locals. La nostra vocació a través d’aquest projecte és la de vetllar per aquells aspectes relacionats amb la biodiversitat cultivada que a casa nostra actualment estan més mancats, com és la conservació de varietats de conreus herbacis i les tasques de revalorització, divulgació i la recerca de nous usos. Al mateix temps treballem per garantir l’accés a aquests recursos genètics, ja que la conservació en els bancs de germoplasma no garanteix l’accessibilitat al patrimoni genètic agrícola per part dels agricultors. Consulta directament el web d’aquest projecte: www.esporus.org Biodiversitat per a tothom!
És la primera revista tècnica en català de la producció agrària ecològica. Entre les seves pàgines el lector pot trobar articles sobre ramaderia, fructicultura, horta, energies renovables, extensius, notícies, novetats editorials i activitats d’agenda. Tot enfocat des del prisma de la divulgació de tècniques, mètodes i qualsevol altre aspecte que aporti elements per a desenvolupar una cultura i unes pràctiques sostenibles en el món rural, tant a nivell ecològic com econòmic. Difon idees sobre la situació actual del sector agrari en l’àmbit mundial i nacional per obtenir elements de reflexió que permetin apostar per a la sobirania alimentària dels pobles. Al mateix temps ofereix arguments i ressenya experiències de produccions socialment equitatives que estrenyen els vincles entre pagesos i consumidors. Consulta directament el web d’aquest projecte: www.agrocultura.org I ara, pots fullejar-la per internet.
L’associació L’Era proposa anualment un programa de cursos sobre agricultura ecològica, energies renovables, bioconstrucció i autosuficiència en general. L’objectiu és donar recursos perquè la gent de la pagesia, però també la dels entorns urbans, millorin la seva autonomia en tots els aspectes. Volem recuperar els coneixements que hem anat perdent amb l’abandó del camp, la revolució industrial i l’arribada de tants i tants productes elaborats als mercats. Paral·lelament organitzem cursos a demanda per altres entitats, empreses o institucions públiques que volen aprofitar el nostre bagatge formatiu. Tots ells es poden consultar a la secció d’agenda d’aquest web. 
La finca de Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa compta amb dos itineraris divulgatius sobre agricultura ecològica i energies renovables que fan un recorregut de cap a cap de les diferents parcel·les productives. Molts dels panells ofereixen interacció amb el visitant o alumne i les rutes estan guiades per monitoratge gestionat des de L’Era. Els itineraris poden complementar-se amb el taller d’energies renovables, el de biodiversitat agrícola o el de la descoberta del sòl, que estan adreçats especialment a grups de secundària i altres grups de formació no reglada que volen fer una aproximació pràctica a algun d’aquests temes. Són tallers que poden fer-se a Can Poc Oli o bé de manera independent en qualsevol instal·lació on hi hagi disponibilitat d’aigua i també un espai exterior on toqui el sol. Vés directament a la pagina d’itineraris i tallers.
Hem realitzat prospeccions en diferents zones i parcs naturals de Catalunya per poder obtenir material vegetal i informació sobre varietats agrícoles locals, algunes d’elles en veritable perill de perdre’s. La irreversabilitat i la velocitat de l’erosió genètica, junt amb l’avançada edat de les possibles persones informadores, dóna la màxima urgència a feines com aquestes arreu del país. Vés directament a la pàgina de prospeccions.
Lluerna és un servei d’assessorament tècnic de L’Era per a projectes de producció agrària ecològica, energies renovables, jardineria ecològica i bioconstrucció, tant en l’àmbit professional com per a l’autoconsum. Des de petites consultes fins a la gestió i el seguiment de projectes agroecològics. Vés directament a la pàgina de Lluerna.
La Tertúlia Agroecològica a L’Era és un espai informal de debat i intercanvi d’informació obert a tothom sobre temes tècnics, socials o econòmics a l’entorn de l’agricultura ecològica. No hi ha oradors especialistes i cadascú intervé quan vol, en una conversa fluida, flexible i senzilla. Té lloc cada primer dimecres de mes de 7 a 9 de la tarda a la sala d’actes de la Biblioteca d’Artés, ubicada a Cal Sitjes. El tema a tractar a cada Tertúlia és consultable a la secció d’activitats d’aquest web.