L’associació L’Era, a través del seu projecte Esporus de conservació de la biodiversitat cultivada, ha realitzat prospeccions en diferents zones i parcs naturals de Catalunya per poder obtenir material vegetal i informació sobre varietats agrícoles locals.

La irreversabilitat i la velocitat de l’erosió genètica, junt amb l’avançada edat de les possibles persones informadores, dóna la màxima urgència a feines com aquestes arreu del país.
La primera de les prospeccions va estar centrada en les comarques de la Catalunya central i va ser l’inici del banc de llavors que encara mantenim, multipliquem i difonem des d’Esporus, amb més de 300 varietats locals.
Més endavant, ens han anat arribant encàrrecs de consells comarcals, consorcis i parcs naturals per fer prospeccions en el seu territori, moltes d’elles realitzades en diferents fases. Gràcies a aquesta feina, coneixem millor quin és el llegat genètic que els pagesos del nostre país ens han deixat i tenim més garanties de conservar-lo i traspassar-lo a les futures generacions. Les varietats locals són les que estan més adaptades a les condicions edafoclimàtiques de cada zona i són les que millor s’adapten a les condicions variables que ens pot presentar el futur.
Podeu trobar més informació sobre la importància de la conservació dels recursos genètics locals a www.esporus.org