DSC02817

Cada any proposem una sèrie de CURSOS I TALLERS relacionats amb la producció agrària ecològica i l’autosuficiència.

Pots veure l’oferta per aquest curs a l’enllaç següent:

https://botiga.associaciolera.org/7-cursos-i-jornades.html

L’objectiu d’aquests cursos és recuperar el coneixement agrícola que hem anat perdent amb l’abandó del camp, la revolució industrial i l’arribada de tants i tants productes elaborats als mercats. Volem donar-nos l’oportunitat de millorar la nostra autonomia, de crear amb les nostres mans allò que ens sustenta, de refer vincles respectuosos amb la natura.

També col·laborem amb altres entitats i institucions per programar jornades i formació relacionada amb aquests temes.

Algunes d’aquestes activitats es fan en col·laboració amb l’Escola Agrària de Manresa o amb l’institut Les Garberes de Castellar del Vallès.