DSC02817

Cada any proposem una sèrie de CURSOS I TALLERS relacionats amb la producció agrària ecològica i l’autosuficiència.

Tots ells són una aposta més per recuperar el coneixement agrícola que hem anat perdent amb l’abandó del camp, la revolució industrial i l’arribada de tants i tants productes elaborats als mercats. Volem donar-nos l’oportunitat de millorar la nostra autonomia, de crear amb les nostres mans allò que ens sustenta, de refer vincles respectuosos amb la natura.

També col·laborem amb altres entitats i institucions per programar jornades i formació relacionada amb aquests temes.

A continuació llistem per ordre alfabètic els cursos i les jornades tècniques organitzades o coorganitzades per la nostra associació amb l’enllaç a la pàgina del programa.

Totes les jornades PATT (vinculades a l’ECA Manresa, del Departament d’Agricultura) es faran en línia.

Algunes d’aquestes activitats es fan en col·laboració amb l’Escola Agrària de Manresa o amb l’institut Les Garberes de Castellar del Vallès.

PROPOSTES FORMATIVES PER A L’HIVERN-PRIMAVERA 2022


PROPOSTES FORMATIVES TARDOR 2021