Programes per a la defensa del medi ambient amenaçats a causa del conflicte Generalitat – Estat.

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, o3sac

La intervenció de l’Estat i el conflicte Generalitat – Estat provoca que programes estratègics com les Escoles Verdes, el seguiment de fauna, els ajuts per a la sensibilització ambiental o la custòdia del territori es vegin amenaçats en el seu finançament.

Arran del conflicte de sobirania entre el Govern de la Generalitat i el Govern Estatal, i la intervenció que aquest ha fet a la Generalitat, està provocant que molts dels programes de conservació del medi ambient no es puguin adjudicar a empreses i entitats que havien guanyat concursos públics o tenien convenis. Alguns d’aquests tan emblemàtics com és el d’Escoles Verdes, el seguiment de la biodiversitat, la protecció dels animals domèstics, els ajuts per a la sensibilització ambiental…. Considerem que aquest fet és inadmissible i demanem que es desencalli en els propers dies.

Aquesta situació és un pas més que provoca el desmantellament de tot el teixit professional i d’entitats que treballen en l’àmbit del medi ambient, ja molt perjudicat des del 2010. Per exemple, les subvencions per a la sensibilització ambiental adreçades a entitats ja fa 3 anys que no es convoquen, i aquest 2017 ja haurien d’haver-se convocat. Es calcula que es poden perdre més d’un centenar de llocs de treball ben qualificats, fet molt greu ja que en la majoria de les zones del món, el treball per al medi ambient és imprescindible per garantir un futur en comú.

Aquest fet provoca que ja hi hagi evidències d’empitjorament i de pèrdues, a voltes irreversibles, del patrimoni natural (geòtops, geozones, espècies, hàbitats, paisatges) ja identificades en l’avaluació de l’efectivitat del sistema d’espais naturals protegits de 2004, fins i tot a l’interior d’espais naturals de protecció especial. I tot plegat, en un moment de sobrefreqüentació del medi natural, el qual requeriria una gestió adequada a la capacitat de càrrega.

Lamentem que les polítiques ambientals no tinguin el reconeixement que cal, i l’absència d’estratègies i accions efectives per a desplegar-les. També lamentem que no es reconeguin les enormes oportunitats socials i econòmiques que comporta el patrimoni natural al nostre país.

Llegeix aquí el text en .pdf: bloqueig Estat