Per una producció agrària ecològica, catalana, forta i reconeguda

Els sota signants som un conjunt d’entitats del sector ecològic que representem tota la cadena de valor (productors, transformadors, comercialitzadors, investigadors i consumidors) que hem participat activament en el procés participatiu del Pla d’Acció de l’Agricultura Ecològica i que va culminar en la celebració del 2n Congrés Català de la
PAE el passat 19 de maig de 2022 a Vic.

Aquest procés ha definit les necessitats i propostes per fer front als canvis socials, les dificultats en el mercat i la crisi climàtica i de biodiversitat.

Segons les dades oficials del 2022, el sector de la Producció Agrària Ecològica a Catalunya representa un total de 5.075 operadors i 270.686 hectàrees certificades. El seu creixement ha estat constant i ja representa (descomptant les superfícies boscoses) aproximadament el 23% de la superfície agrària útil a Catalunya, ajudant d’aquesta manera al nostre Govern a complir amb el compromís Europeu d’arribar al 25% de superfície en producció ecològica al 2030.

Com a sector compromès i dinàmic, ha treballat sempre acompanyant l’administració de la Generalitat a través del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) des de l’any 1994.

Volem expressar la nostra preocupació a l’administració i a la societat catalana per la manca de resposta, després de més d’un any de la celebració del 2n Congrés Català de la PAE, per part de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, davant els reptes que té el nostre sector. No només l’administració no ens respon sinó que impulsa una mal anomenada “producció agrària sostenible” (PAS), que encara confon més als consumidors i a tot el sector productiu català, tant ecològic com convencional.

En aquesta situació, les entitats representants del sector del la Producció Agrària Ecològica ens unim per defensar les nostres produccions i els drets dels consumidors davant l’Administració.

Exigim la implementació de les conclusions del 2n congrés de la PAE, començant per la creació del segell ecològic català. Aquest instrument ha de servir per defensar i promocionar la producció ecològica catalana, de proximitat i socialment justa.

Entitats signants:

Associació Empresarial per l’Agricultura Ecològica (AE2)
La Coordinadora de Cooperatives de Consumidores Agroecològiques
Associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica i Agroecologia
Unió de Pagesos de Catalunya
Associació Vida Sana
Associació Espanyola d’Elaboradors i Comercialitzadors Ecològics