La memòria d’activitats del 2021

Amb el suport dels gairebé 350 socis i sòcies, l’associació L’Era s’ha consolidat com un referent en el foment de la producció agrària ecològica i l’agroecologia.

Mirem endavant amb el compromís de transformar el primer sector com a motor de canvi de tota la nostra societat. Apostem per una agricultura i ramaderia a escala humana que contribueixi a mitigar el canvi climàtic i deixi de ser una de les principals fonts d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

És difícil, ho sabem. Tenim el repte de contribuir a fer un món més enllaçat, on ens mirem als ulls, on ens reconeguem com un organisme més entre la resta d’aquest planeta que encara malhabitem, i on equilibrem el nostre paper en la complexitat dels sistemes ecològics. El repte de transformar-nos en una societat en la qual tothom sigui conscient de cada pessic que es posa a la boca i en la qual tothom tingui un pessic per posar-se a la boca.

Més ben repartit, més equilibrat, més solidari.
Si vols, aquí t’expliquem com ho fem.