Associar-se a L’Era és una forma de participació que ajuda l’entitat econòmicament i suposa un gran suport social a l’hora de mantenir l’activitat. El cost actual és de 55 euros/any.

Els socis i sòcies de L’Era:

  • – poden participar en les Assemblees Generals i en les decisions sobre el rumb de l’entitat;
  • – reben trimestralment la revista Agrocultura;
  • – es beneficien de descomptes en l’adquisició de publicacions;
  • – es beneficien de descomptes en la inscripció a cursos;
  • – reben periòdicament informació relacionada amb el sector agroecològic a través del nostre butlletí digital;
  • – poden accedir al fons bibliogràfic de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, que inclou els llibres de l’Escola Agrària de Manresa i de L’Era relacionats amb la producció agrària ecològica, energies renovables, bioconstrucció, etc.

En el moment d’associar-te rebràs a casa:

  • – els números de la revista Agrocultura que hagin sortit durant l’any en curs;
  • – un sobret de llavors del projecte Esporus;

Altres entitats i empreses també poden associar-se a L’Era sota la figura de soci col·lectiu.
El cost actual és de 150 euros/any. Si t’interessa aquesta opció, contacta directament amb nosaltres i en parlarem: administracio@associaciolera.org / 938787035.

DADES PERSONALS

Nom i Cognoms / Nom entitat (obligatori)

Adreça(obligatori)

Codi Postal (obligatori)

Població (obligatori)

Telèfon

Correu electrònic (obligatori)

NIF (obligatori)

Relació amb la producció ecològica

.

DADES BANCÀRIES

DADES BANCÀRIES (obligatori)
Codi IBAN:
Entitat bancària:
Oficina:
Dígit de control:
Número de compte (són 10 dígits):

TIPUS APORTACIÓ (obligatori)
 Vull ser soci/a de L'Era, amb una aportació anual de 55 euros.
 La nostra entitat vol ser sòcia amb una aportació anual de 150 euros.
 Vull fer una aportació extraordinària d'euros

En cas de fer una aportació extraordinària, quina aportació voldries fer?