XEMAC: Seminari “Recursos condicionants d’entorn a tenir en compte a l’hora d’iniciar un projecte”