Visita a camp per a veure l’assaig de les 56 varietats de tomàquet que hi ha al Catàleg de Varietats Locals de Catalunya