Reptes i incoherències en la certificació ecològica (en línia)