Plantes bioindicadores: reconeixement i interpretació