MANS A LA TERRA: ENTENDRE I ESTIMULAR LA FERTILITAT