MANS A LA TERRA: DE L’ESQUEIX A LA PODA, DE LA PLANTA A L’EXTRACTE