MANS A LA TERRA: DE LA TERRA AL PLAT, DE L’AIGUA A LA VERDURA