II CONGRÉS CATALÀ DE PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA