Entramats Vegetals. Un recurs natural estructural. (4a Edició)