El repte del canvi climàtic, organitzatiu i de mercat en el sector de l’avellaner. (en línia)