El compostatge de la matèria orgànica; característiques, elaboració i utilització