DOBLE JORNADA PRÀCTICA: BENEFICIS AGRÍCOLES DE LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA