Curs online “Càlcul i disseny d’instal·lacions solars fotovoltàiques per autoconsum”