Curs intermedi bones pràctiques en elaboració i conservació d’oli