AUTOGESTIÓ DE LA SALUT: HÀBITS PODEROSOS PER TEMPS INCERTS