Aprofitament integral de la vegetació del territori