Afectació de la nova PAC en el sector ecològic. 19.00 h Ecoesquemes (On line)