Es presenta la Diagnosi tècnica de les experiències de producció agrària del Parc Natural de Collserola

Aquest informe ha estat realitzat durant el 2016 i part del 2017 per encàrrec del Consorci del Parc, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat i l’Ajuntament Barcelona. Aquesta diagnosi constitueix la primera fase d’un procés més ampli de Transició Agroecològica a Collserola. Podeu consultar l’informe i els resums gràfics aquí:

Diagnosi tècnica de les experiències de producció agrària del Parc Natural de Collserola