Recursos per bancs de llavors locals

 

Aquestes pàgines volen ser un recull de recursos útils a l'hora de gestionar un banc de llavors locals. Hi podeu trobar els enllaços als protocols de gestió del banc d'Esporus, bibliografia comentada sobre el tema i alguns webs d'interès. Els hem escollit entre les fonts consultades a l'hora de redactar els protocols. Si hi trobeu a faltar algun llibre, alguna web, no dubteu en fer-nos arribar les referències a l'adreça info@esporus.org. Intentarem incorporar-los a la pàgina.

Hem llegit

 

Let de Farm Jutge. Wendell Berry. Citizenship papers. 2003

Per mi, un dels llibres d'agricultura més informatius és British Sheep, publicat per L'Associació Nacional Ovina de Gran Bretanya. El llibre conté fotografies i descripcions de seixanta-cinc races d'ovelles britàniques...

Què significa que una illa no molt més gran que Kansas... hagi desenvolupat unes seixanta races d'ovelles? Significa que molts milers de pagesos han estat parant atenció, durant molt de temps, no només a les seves ovelles, sinó també a la natura dels seus paisatges i economies locals. Han estat responent intel·ligentment als requeriments de l'adaptació local...Aquesta adaptació local és el requisit més important per l'agricultura, on sigui que aquesta s'exerceix. Per adaptar l'agricultura a una varietat de paisatges, es necessita una varietat de races de bestiar i una varietat de tipus dins d'aquestes races.

La gran diversitat de races de bestiar, així com la gran diversitat de varietats de plantes domesticades, es pot pensar com una mena de vocabulari amb el qual podem construir respostes adequades a les demandes d'una gran diversitat de localitats. L'objectiu dels pagesos intel·ligents, que desitgen un triomf a llarg termini, és adaptar el seu treball al seu lloc. L'adaptació local sempre requereix respostes raonablement correctes a dues qüestions: Quina és la natura de l'economia local? i Quina és la natura del lloc? Per exemple, és un error respondre a la qüestió econòmica llaurant un terreny massa pendent, de la mateixa manera que és un error respondre la qüestió ecològica de manera que és negui la possibilitat de viure del pagès.

El criadors de bestiar intel·ligents poden trobar que, a la pràctica, les dues qüestions són una de sola: Com puc produir la millor carn al mínim cost econòmic i ecològic? Aquesta qüestió no pot ser contestada satisfactòriament ni pel mercat, ni per la indústria càrnica, ni per les societats de milloradors. No pot ser contestada satisfactòriament per experts en "ciència dels animals" ni per enginyers genètics. Només pot ser satisfactòriament contestada pel pagès i només si la finca, el lloc mateix, és autoritzat a prendre part en el procés de selecció.

Agraïments

 


Inici