Diagnosi del sòl a partir de les plantes bioindicadores. Edició Balaguer

AQUEST CURS ES FA EN COL·LABORACIÓ AMB L’ASSEMBLEA PAGESA I ELS SEUS SOCIS/SÒCIES TENEN PRIORITAT EN LA INSCRIPCIÓ

AQUEST CURS JA TÉ LES PLACES PLENES.

LES HERBES COM A EINES D’AVALUACIÓ I MILLORA DE L’ESTAT DEL SÒL
La vegetació espontània està fortament relacionada amb medi on viu. L’aparició o desaparició de certes espècies herbàcies als cultius revela l’estat de degradació o conservació del terreny. Les potser mal anomenades “males herbes”, de qui tant ens volem deslliurar, són autèntiques indicadores de l’evolució del sòl i equilibradores del seu estat. Permeten preveure els problemes i les disfuncions de l’agroecosistema, si sabem comprendre el seu rol. Aquest diagnòstic caldrà traduir-lo en les millors pràctiques per a mantenir la vida als sòls agrícoles i produir aliments de qualitat, des de la sostenibilitat dels agroecosistemes.
El curs està dissenyat amb una primera sessió en format de jornada tècnica en col•laboració  amb el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i una segona part que combinarà la part teòrica amb la pràctica, per introduir-se al mètode de diagnosi del sòl.
Com en anys anteriors, comptarem amb el guiatge d’en Gérard Ducerf, reconegut botànic francès autor de L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices, qui ha desenvolupat el mètode de diagnòstic del sòl a partir del que indiquen les herbes que creixen de forma espontània als cultius.

Sessió 1: matí 25/03/2019
INTRODUCCIÓ A LA DIAGNOSI DEL SÒL A PARTIR DE LES PLANTES BIOINDICADORES
• L’evolució de les plantes en la colonització del sòl
• Ecologia i biologia aplicades a les plantes bioindicadores
• Biòtops primaris i secundaris
• Factors que porten de la latència a la germinació de les llavors
RELACIÓ PLANTA-SÒL
• Saber d’on ve una planta per entendre què ens indica
• Vincular el sistema natural i les pràctiques agrícoles
• Casos concrets d’evolució de la flora

Sessió 2 i 3: tarda del 25 i matí del 26/03/2019
HERBES I PRÀCTIQUES CULTURALS
• Funcionament dels sòls agrícoles i els factors de qualitat de vida d’un sòl
• Influència de les diferents pràctiques culturals (treball de la terra, adobat, desherbat, encoixinats, etc.) en la presència d’unes plantes en front d’unes altres. Explicació de casos concrets.
• Optimització de les pràctiques agrícoles
METODOLOGIA PER EL DIAGNÒSTIC DEL SÒL
• Mètodes i etapes de diagnòstic del sòl
• Escales de valor bioindicadores
PRÀCTIQUES SOBRE EL TERRENY
• Determinació dels biòtops secundaris
• Reconeixement de les famílies i espècies bioindicadores
• Aixecament botànic del terreny
REALITZACIÓ PRÀCTICA DE DIAGNOSI DE SOLS
• Pràctica sobre el terreny de diagnòstic a partir de l’aixecament botànic. Es faran diversos aixecaments botànics per a poder fer-ne comparacions.
ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE RESULTATS
• Posta en comú dels diferents anàlisis realitzats
• Recomanacions agrícoles a partir dels resultats

Després de la introducció teòrica al mètode de diagnosi, s’alternaran les activitats pràctiques amb l’avaluació de resultats i les propostes de millora dels sòls estudiats.

Professor: Gérard Ducerf, botànic de camp, agricultor ecològic i recol•lector de plantes medicinals, autor de “L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices”, fundador de l’entitat de difusió i formació en el coneixement de la natura i el medi ambient Promonature

Hi haurà traducció del francès al català per part de Charles-André Descombes, professor de l’Escola Agrària de Manresa.

Lloc: Balaguer. Pàmies Hortícoles.
Horari: Dilluns i dimarts al matí: de 9,30 a 13,30. Dilluns tarda: de 15,30 a 19,30 hores
Més informació: formacio@associaciolera.org / Tel. 938787035
Preu: 95 euros.
Preu per al col·lectiu d’Assemblea Pagesa: 30 euros

Consulteu preus, descomptes i condicions en el pdf: programa_bioindicadores_balaguer

 

 

Comparteix a les teves xarxes socialsShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter