Jornada informativa: Conservació de varietats hortícoles tradicionals